Fryden
Fryden
Frydendalsvej 19
1809 Frederiksberg C
fryden@frederiksberg.dk
38 21 06 30
38 21 06 32

Mønsterbryderindsats


Frederiksberg kommune har iværksat projekt mønsterbryder.

I mønsterbryder indsatsen arbejder vi i små grupper. Vuggestuerne har fokus på dialogisk læsning og børnehaverne vælger selv indholdet, men vi vægter, at dialogisk læsning indgår. Vi i Fryden har valgt, at planlægge ud fra læreplanstemaerne, så vi på den måde sikrer at komme omkring dem alle (Dialogisk læsning er metode). Hvordan læreplanstemaerne er delt ud på året, kan se i årshjulet. Se også vores læreplan.

I mønsterbryderindsatsen arbejder vi også med et udvidet forældresamarbejde  – se læreplanstema for udsatte børn i læreplanen.

Vi har endvidere fået tilknyttet en socialrådgiver - se nedenstående brev:

Hej – jeg hedder ....... og er fra den 14. september 2015 blevet tilknyttet dit barns daginstitution som socialrådgiver. Jeg skal i samarbejde med daginstitutionens personale støtte og vejlede familier.

Som daginstitutionens socialrådgiver er jeg til for at støtte og vejlede dig/jer som forælder, hvis du har behov for det. Jeg kan for eksempel hjælpe dig/jer i forhold til at håndtere….

  • Forældrerollen.
  • Dit barns trivsel
  • Forandringer i familien – skilsmisse, sygdom eller dødsfald.
  • Andre problemstillinger.

Som socialrådgiver kan jeg give råd og vejledning, og jeg kan inddrages, hvis forældre eller daginstitutionens personale oplever behov herfor. Det kan eksempelvis være i forhold til, hvis et barn ikke trives, har mange konflikter eller ved forandringer i familien.

Forældre kan sammen med pædagogen beslutte, at jeg deltager i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation familien står i, og hvilke løsninger der kan skabe en positiv forandring.

Familieafdelingen

Frederiksberg Rådhus