Fryden
Fryden
Frydendalsvej 19
1809 Frederiksberg C
fryden@frederiksberg.dk
38 21 06 30
38 21 06 32

Værdier

 

Værdier.

I Fryden ser vi det enkelte barn og møder det med åbenhed, anerkendelse, lydhørhed, engagement og indlevelsesevne. Vi støtter det enkelte barns udvikling samtidig med, at vi har fokus på børnenes indbyrdes relationer og fællesskabet som helhed. Vi er derudover bevidste om, hvad vi signalerer til børnene i og med, at vi er gode rollemodeller.

Vi vægter.

 • Motiverede og interesserede voksne.
 • Pædagogik i børnehøjde.
 • Gå foran, gå ved siden af og gå bagved
 • De voksnes bevidsthed om deres rolle i samspillet og deltagelsen i barnets hverdag. Hvorfor gør vi som vi gør?
 • Læring fra voksen til barn, fra barn til barn, fra barn til voksen, fra voksen til voksen – kulturformidling.
 • Trygge forældre
 • Rummelighed.
 • Fællesskab.
 • Gode fysiske rammer i børnehøjde.

Pædagogiske grundprincipper.

 • At børn altid lærer
 • At de lærer gennem erfaring
 • At de er nysgerrige
 • At glade og trygge børn og voksne lærer bedst
 • At børn er skabt til at bruge deres krop både fysisk og psykisk

Vision.

Vi ønsker at skabe rammer, som er medvirkende til at Frydens børn bliver klar til ar starte næste fase i deres liv – vuggestue til børnehave og børnehave til skole.

 • Nysgerrighed og selvstændighed
 • Begyndende empati
 • Tryghed
 • Lyst til at lære nyt
 • Opleve glæden ved fællesskab
 • Selvværd
 • Aktiv deltagende
 • Glæde
 • Venskaber
 Aktiviteter


Fastelavn:
Fastelavn bliver holdt på stuerne. Vi slår katten af tønden om formiddagen og synger fastelavnssange. Om eftermiddagen spiser vi fastelavnsboller. De børn der har lyst møder udklædte eller har tøj med hjemmefra. Det er ikke tilladt at have masker på i vuggestuen, da masker kan virke skræmmende for de små.

Påske:
I forbindelse med påske holder stuerne påskefrokost om fredagen, der gøres ekstra ud af maden og der pyntes op med påskepynt.

Den 1. maj er det institutionens fødselsdag. Det fejrer vi en eftermiddag først i maj, med forældrekaffe.

Planteuge:
En uge i maj medbringer alle børn en plante/blomst/frø, som vi planter sammen med børnene i vores have.

Vi fejrer sankt hans med børnene, hvor vi om formiddagen laver bål og brænder en heks af i haven. Vi griller også pølser og brød.

Sommerfest i august:
Hver sommer holder vi en sommerfest, der foregår udendørs med boder og fælles-spisning. Der planlægges lidt underholdning såsom, at børnene synger et par sange.

Fællesture ud af huset:
I år skal vi på bondegårdstur og Sølager tur.

Julen:
På stuerne planlægges det, hvordan de ”juler” i december. Hvert år holdes julefrokost stuevist, hvor vi gør ekstra ud af pynt, julestemning og mad. Vi klipper og klistrer lidt ekstra på stuerne i denne periode. Hver stue har også sine egne traditioner og laver noget specielt i forbindelse med jul.
Vi inviterer til Lucia-optog en eftermiddag i december, hvor børnene synger.

Fødselsdage:
Stuerne står for afholdelse af fødselsdage for børn på stuen. Vi tager også gerne på hjemmebesøg til fødselsdag. Fødselsdagsbarnet bliver der gjort lidt ekstra ud af, så barnet mærker, at det er en speciel dag. På stuerne er der nogle faste ritualer i forhold til at holde fødselsdag, men fast er det at vores flag bliver sat frem, så der er opmærksomhed omkring en fødselsdag.